TULPANER I KRUKA

Välj en kruka utan hål i botten eller klä insidan med en plastpåse. Placera den vattendragna stickmassan i krukan, i höjd med krukans överkant. Skär bort överflödig stickmassa.

Stick ner tulpanerna tätt, parallellt, dvs rakt. Placera dem på samma höjd.

Placera valfria kvistar som stöd till tulpanerna och även som dekoration. Låt gärna kvistarna sticka upp en bit ovanför tulpanerna.

Dölj stickmassan med tex sand eller mindre stenar.

Placera en ranka murgröna längs kanten på krukan. Stick ner änden i stickmassan och linda runt krukan, fäst med några märlor av grov ståltråd.